Tepelná čerpadla, klimatizace, fotovoltaika prodej – montáž – opravy – poradenství

Tepelná čerpadla LG

Tepelná čerpadla LG fungují na principu vzduch voda. To znamená, že z vnějšího prostředí přenáší pomocí venkovní jednotky vzduch chladivovým potrubím k vnitřní jednotce, která teplo předá topnému systému v domě. Na tomto principu funguje tepelné čerpadlo Therma V Split. Vytápění i ochlazování domu tímto způsobem je velmi ekologické a ekonomické. Energie se získávána jak ze vzduchu, tak ze solárních panelů, díky čemuž v zásadě omezíme produkci CO2, který by se v případě méně šetrného vytápění musel vyprodukovat. Vyžíváním přírodních a obnovitelné zdroje energie, to je dlouhodobě udržitelný postup. TČ Therma V Split jsou velice efektivní řešení, které dosahuje účinnosti až 4,65 SCOP. Díky tomu ohřev vody v potrubí probíhá i za velmi chladného počasí (garance až do –15 °C).

Montáž tepelných čerpadel LG

Montáž tepelných čerpadel LG je v rukách zkušenějšího pracovníka poměrně snadná. Tepelné čerpadlo lze napojit jak na tradiční radiátory, tak na stále oblíbenější podlahové vytápění. Pro ještě větší využití tepelného čerpadla LG lze připojit také nádrž na ohřev vody. Pokud je do okruhu vody zapojená také pokojová klimatizační jednotka, celý systém funguje jako klimatizace.

Ovládání tohoto tepelného čerpadla na regulačním panelu je velice jednoduché a intuitivní. Lze rozšířit i o modul Wi-Fi a pak ho můžete ovládat pomocí app z mobilního telefonu / tabletu.

Tepelná čerpadla typu Monoblok mají oproti tepelnému čerpadlu Therma Split V venkovní jednotku přímo propojenou s topným systémem, který se nachází v domě. Propojení TČ a budovy za pomocí topné vody, s nutnou ochranou proti mrazu. V domě tak již není další zařízení, které by zabíralo místo, ale pouze panel ovládání a v případě potřeby také bivalentní zdroj tepla a také zásobník teplé vody.

Výkonová řada: topení (platí pro A7/W35)

Split (dělený) a monoblok: mají shodné výkony uvedeno v kW, v provedení 1f a 3f,

5 / 7 / 9 a 12 / 14 /16

split 5 / 7 / 9 včetně bojleru na TUV

Link na novo stránku (nové okno) https://www.lg.com/cz/tepelna-cerpadla