Tepelná čerpadla, klimatizace, fotovoltaika prodej – montáž – opravy – poradenství

Tepelná čerpadla značky LG

Tepelná čerpadla LG fungují na principu vzduch voda. To znamená, že z vnějšího prostředí přenáší pomocí venkovní jednotky vzduch chladivovým potrubím k vnitřní jednotce, která teplo předá topnému systému v domě. Na tomto principu funguje tepelné čerpadlo Therma V Split. Vytápění i ochlazování domu tímto způsobem je velmi ekologické a ekonomické. Energie je získávána jak ze vzduchu, tak ze solárních panelů, díky čemuž v zásadě omezíme produkci CO2, který by se v případě méně šetrného vytápění musel vyprodukovat. Jsou využívány přírodní a obnovitelné zdroje energie, což je dlouhodobě udržitelný postup. Tepelné čerpadlo Therma V Split je velice efektivní řešení, jelikož dosahuje účinnosti 4,1 až 4,5 COP. Díky tomu ohřev vody v potrubí probíhá i za velmi chladného počasí (klidně až v –15 °C).

Montáž tepelných čerpadel LG

Montáž tepelných čerpadel LG je v rukách zkušenějšího pracovníka poměrně snadná. Tepelné čerpadlo lze napojit jak na tradiční radiátory, tak na stále oblíbenější podlahové vytápění. Pro ještě větší využití tepelného čerpadla LG lze připojit také nádrž na ohřev vody. Pokud je do okruhu vody zapojená také pokojová klimatizační jednotka, celý systém funguje jako klimatizace.

Ovládání tohoto tepelného čerpadla na regulačním panelu je velice jednoduché a intuitivní.

Tepelná čerpadla typu Monoblok mají oproti tepelnému čerpadlu Therma Split V venkovní jednotku přímo propojenou s topným systémem, který se nachází v domě. Propojení je zajištěno topnou vodou. V domě tak již není další zařízení, které by zabíralo místo, ale pouze panel ovládání a v případě potřeby také bivalentní zdroj tepla a také zásobník teplé vody.