Tepelná čerpadla, klimatizace, fotovoltaika prodej – montáž – opravy – poradenství

Tepelná čerpadla voda-voda

Tepelná čerpadla voda-voda mají nejvyšší topný faktor. Lokalit vhodných k instalaci je málo.

Tepelná energie se může brát z vody povrchové nebo podzemní. Pokud to geologické dispozice a vydatnost pramene dovolí, jsou studny tím nejlepším zdrojem tepelné energie. Podzemní voda má poměrně stabilní teplotu kolem 8 až 10 °C. U geotermální vody, se teploty pohybují i nad 30°C a jsou tak nejteplejším přírodním zdrojem.

Vydatnost studny je rozhodující

K tomuto typu tepelného čerpadla jsou nutné dvě studny, jedna zdrojová a druhá vsakovací, vzdáleny minimálně 15m. Pro rodinný dům je třeba vydatnost pramene min. 0,5 l/s (40 000 litrů za den). Ověření vydatnosti seriózními, dostatečně dlouhými čerpacími zkouškami by se rozhodně nemělo podceňovat. Pořizovací cena těchto studií bývá nižší než u geotermálních vrtů, ale provozní náklady jsou díky spotřebě energie pro pohon ponorného čerpadla vyšší.

Řeky, rybníky a jiné vodní plochy jsou v instalacích tepelných čerpadel spíš raritou. Využití je spojeno s náročnou administrativou, především souhlasem jejich majitele. Kromě toho teplota vody v povrchových tocích kolísá. U těchto instalací se nečerpá přímo voda, ale na dno se instalují hadice jako v případě plošného kolektoru. Tepelné čerpadlo se zapojí shodně se systémem země/voda.