Tepelná čerpadla, klimatizace, fotovoltaika prodej – montáž – opravy – poradenství

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tento systém má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu lze namontovat prakticky na jakoukoliv budovu a to velmi jednoduše. Při použití tohoto typu jsou pořizovací náklady proti ostatním systémům nejnižší. Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu, tedy vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla, naopak klesá-li teplota, klesá i výkon. TČ vzduch/voda dále provozována v bivaletním provozu. To znamená, že pod bodem bivalence (teplota kolem -7 °C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a dále pracují oba zdroje současně. U tepelných čerpadel s frekvenčně řízenými kompresory (označováno INVERTOR), si tepelné čerpadlo zachovává svůj výkon i pří nízkých venkovních teplotách – dnes typický -15°C. Je to ale kompenzováno zvýšeným elektrickým příkonem.

Minimální teplota, při které vzduchové tepelné čerpadlo ještě pracuje, je obvykle -20 °C. Při této hodnotě je COP značně malý. Při dlouhodobě nižších teplotách pokrývá tepelnou potřebu jen doplňkový zdroj a proto musí v lokalitách, kde se takto nízké teploty vyskytují, jeho výkon pokrýt potřebu tepla pro celý objekt.

Tepelná čerpadla vzduch/voda se skládají buď ze dvou částí a to venkovní a vnitřní, nebo z kompaktního provedení, kdy celé tepelné čerpadlo může stát venku, nebo uvnitř objektu. Děleného provedení (split) venkovní část nasává okolní vzduch, umístěna u domu nebo na střeše. Vnitřní zajišťuje ohřev teplé vody a topného systému. Na trhu jsou rovněž vzduchová tepelná čerpadla pouze vnitřního provedení. Množství protékaného vzduchu činí řádově stovky – tisíce m3/h.

Jak moc je hlučné tepelné čerpadlo?

Vzduch protékající tepelným čerpadlem vytváří určitou úroveň hluku. Nejen kvůli narušení dobrých sousedských vztahů, ale i kvůli předepsaným hlukovým limitům, je dalším důležitým parametrem hlučnost. Dle zákona nesmí úroveň hluku na hranici pozemku překročit hodnotu 40 dBA. Tento skutečnost nutno řešit před instalací. Je možná volba umístění venkovní jednotky a typ jednotky (horizontální nebo vertikální ventilátor).

Výkon tepelného čerpadla

Je výkon tepelného čerpadla úměrně závislý na teplotě okolního vzduchu. Proto není vhodné jejich použití do horských oblastí s dlouhotrvajícími nízkými venkovními teplotami. Často pak připíná dotopový kotel a rostou tak provozní náklady.

Tepelná čerpadla vzduch-voda LG, Sinclair, Samsung, NIBE

Dodáváme tepelná čerpadla značek LG, Sinclair, Samsung, NIBE – u těchto čerpadel naše firma řeší vše: dodávku , montáž, servis, nejen při instalaci, ale i po celou dobu chodu zařízení. Dodáváme i jiné značky tepelných čerpadel na přání zákazníka.

Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV / TV / teplé vody

Nabízíme také zásobníkové modely od LG a Sinclair, případě i modely externí, které se dají připojit ke stávajícím instalacím. Tyto zařízení Vám sníží náklady na ohřev vody. Například Vás stávají elektrický bojler na 3kW výkonu (ohřevu) potřebuje 3kW příkonu. Bojler s tepelným čerpadlem pro 3kW výkonu potřebujete méně ne 1kW příkonu. I na tyto zařízení je možné čerpat dotace NZU +2021. Podíl vynaložených prostředku na ohřev teplé vody s porovnáním nákladu na topení také není zrovna malý, jeto zhruba 20 – 40% dle typu ohřevu a objektu.