Tepelná čerpadla, klimatizace, fotovoltaika prodej – montáž – opravy – poradenství

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tento systém má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu lze namontovat prakticky na jakoukoliv budovu a to velmi jednoduše. Při použití tohoto typu jsou pořizovací náklady proti ostatním systémům nejnižší. Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu, tedy vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla, naopak klesá-li teplota, klesá i výkon. TČ vzduch/voda dále provozována v bivaletním provozu. To znamená, že pod bodem bivalence (teplota kolem -4 °C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a dále pracují oba zdroje současně. U tepelných čerpadel s frekvenčně řízenými kompresory (označováno INVERTOR), si tepelné čerpadlo zachovává svůj výkon i pří nízkých venkovních teplotách. Je to ale kompenzováno zvýšeným elektrickým příkonem.

Minimální teplota, při které vzduchové tepelné čerpadlo ještě pracuje, je obvykle -20 °C. Při této hodnotě je COP značně malý. Při dlouhodobě nižších teplotách pokrývá tepelnou potřebu jen doplňkový zdroj a proto musí v lokalitách, kde se takto nízké teploty vyskytují, jeho výkon pokrýt potřebu tepla pro celý objekt.

Tepelná čerpadla vzduch/voda se skládají buď ze dvou částí a to venkovní a vnitřní, nebo z kompaktního provedení, kdy celé tepelné čerpadlo může stát venku, nebo uvnitř objektu. Děleného provedení (split) venkovní část nasává okolní vzduch, umístěna u domu nebo na střeše. Vnitřní zajišťuje ohřev teplé vody a topného systému. Na trhu jsou rovněž vzduchová tepelná čerpadla pouze vnitřního provedení. Množství protékaného vzduchu činí řádově stovky – tisíce m3/h.

Vzduch protékající tepelným čerpadlem vytváří určitou úroveň hluku. Nejen kvůli narušení dobrých sousedských vztahů, ale i kvůli předepsaným hlukovým limitům, je dalším důležitým parametrem hlučnost. Dle zákona nesmí úroveň hluku na hranici pozemku překročit hodnotu 40 dBA. Tento skutečnost nutno řešit před instalací. Je možná volba umístění venkovní jednotky a typ jednotky (horizontální nebo vertikální ventilátor).

Je výkon tepelného čerpadla úměrně závislý na teplotě okolního vzduchu. Proto není vhodné jejich použití do horských oblastí s dlouhotrvajícími nízkými venkovními teplotami. Často pak připíná dotopový kotel a rostou tak provozní náklady.

Dodáváme tepelná čerpadla značek LG, Sinclair, NIBE – u těchto čerpadel naše firma řeší vše: dodávku , montáž, servis, nejen při instalaci, ale i po celou dobu chodu zařízení. Dodáváme i jiné značky tepelných čerpadel na přání zákazníka.