Tepelná čerpadla, klimatizace, fotovoltaika prodej – montáž – opravy – poradenství

Tepelná čerpadla země-voda

Tento typ tepelných čerpadel patří mezi velmi významné systémy. Vzhledem k jeho provozu vůči venkovním klimatickým podmínkám můžeme tento systém hodnotit jako nejstabilnější. Jsou provozována v bivalentním provozu. Bod bivalence je cca -7°C připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně.

Tepelné čerpadlo země-voda je umístěno uvnitř objektu, typicky v technické místnosti. Na trhu naleznete jak provedení kompaktní (tepelné čerpadlo včetně zásobníku na teplou užitkovou vodu a doplňkového zdroje), tak provedení standardní (pouze tepelné čerpadlo).

Zemní kolektory

Jeho jedinou nevýhodou jsou zemní práce, které jsou pro instalaci nutné. Pro čerpání tepla ze země potřebujeme buď zemní kolektor (někdy též označovaný jako horizontální kolektor), nebo geotermální vrty (zde se můžeme setkat i s označením vertikální kolektor). Prvně jmenovaný zdroj tepla vyžaduje rozsáhlé zemní práce, resp. dlouhé výkopy. Ty se ovšem dají pořídit poměrně levně v porovnání s geotermálními vrty. Vertikální kolektory jsou jednou z nejdražších položek v rozpočtu celého systému vytápění objektu.

Velikost kolektorů je závislá na geologické situaci. U nových domů, které se staví na zelené louce a mají k dispozici dostatečný prostor, se rozhodně doporučují kolektory horizontální. V případě, že není dostatečné plochy pro horizontální kolektor, je na místě volba kolektoru vertikálního. Geotermální vrty se upřednostňují v kompaktních horninách, které nevyžadují pažení. Teplo můžete odebírat po celý rok. V letních měsícíchkdy využíváme tepelné čerpadlo hlavně pro ohřev teplé vody. V případě volby geotermálního vrtu je možné využití jeho chladicího výkonu.

Stabilní výkon a vysoká úspora

Tepelná čerpadla pracující s tímto systémem poskytují stabilní výkon a úspory, které dosahují až k 80% provozních nákladům na provoz tradičního topného systému. Zmiňovaná stabilita se projevuje i ve velmi dlouhé životnosti celého systému.

Vytvoříme řešení na míru

Díky nezávislosti zemního tepelného čerpadla na venkovních klimatických podmínkách je možné jeho použití takřka kdekoliv, nevyjímaje drsné horské oblasti, kde venkovní teploty dosahují i pod -25 °C.

Provádíme montáž tepelných čerpadel země-voda nejen v lokalitách Brno, Velká Bíteš, Třebíč a okolí. Dodáváme tepelná čerpadla značek LGSinclair.