Tepelná čerpadla, klimatizace, fotovoltaika prodej – montáž – opravy – poradenství

Dotace

  1. Kotlíková dotace 2022

Kotlíková dotace je nově určena pro nízkopříjmové domácnosti, ve kterých byl v roce 2020 průměrný výdělek na jednoho člena maximálně 170 900 Kč (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek). Příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové a nesledují se, za každé dítě se však zvyšuje možný příjem celé domácnosti.

Například nárok na dotaci bude mít čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče dohromady, nebo jen jeden z nich, vydělali v roce 2020 ne více než 683 600 Kč/rok 2020 čistého příjmu.

Původní zdroj tepla musí být starý kotel na pevná paliva nesplňující emisní limity. Výše podpory může pokrýt až 95 % z ceny realizace, maximálně však 180 000 Kč. 

  • Nová Zelená úsporám – od 12.10.2021

Nová zelená úsporám je určena pro všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů, rekreační objekty s trvalým pobytem osob a bytové domy.

Původní zdroj tepla musí být starý kotel na pevná paliva nesplňující emisní limity, lokální topidlo nebo elektrické vytápění. Výše podpory může pokrýt až 50 % z ceny realizace.  

Výška dotace pro tepelné čerpadlo bez ohřevu teplé vody je 80 000 Kč, s ohřevem teplé vody 100 000 Kč.

Podporována jsou i tepelná čerpadla vzduch/vzduch částkou 60 000 Kč a samostatná tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody částkou 45 000 Kč.

V rámci programu „Nová zelená úsporám“ (NZÚ) a „Kotlíková dotace“ (KD) lze použít dotace na instalaci TČ a to v případě. NZÚ – kdy TČ nahradíte stávající a nevyhovující kotel na tuhá paliva. KD – kdy jde o nízko příjmovou skupinu obyvatel. Pokud tuto podmínku splňujete, rádi Vám pomůžeme se získáním dotace. Nabízená TČ vyhovují zadaným podmínkám. Naše firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů, splňuje podmínky pro odbornou montáž.

V programu „Nová zelená úsporám“ také můžete pořídit fotovoltaický systém, s možností ukládání přebytku výroby do baterií. Podporované jsou i další možnosti prohlédněte si nabídku NZÚ a ptejte se nás. Novinka je spolupráce fotovoltaiky a tepelného čerpadla. I tyto zajímavé aplikace Vám rádi dodáme.

Potřebujete vyřešit některou z dotací – tak ro Vás máme spolupracující firmy, které to umí vyřešit na 1.

Všechny dotační programy mají svoje podmínky, každý z dotačních programů je vhodný pro jinou situaci, mají různé výše státní podpory. Podmínky se v proběhu doby mění.

Logo Nová Zelená Úsporám
Logo Kotlíková Dotace