Kotle od 1. Září

tepelné čarpadlo

Od 1. září začne platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Mnoho občanů již využilo dotace na výměnu kotlů z programu Nová zelená úsporám. Ministerstvo životního prostředí doporučuje využít dotací do konce srpna, protože od září budou nižší. Zákaz kotlů je v zákoně od roku 2012 a od roku 2022 platí pro nebytové prostory.

Podle dat ČHMÚ domácí vytápění produkuje většinu emisí jemných prachových částic a benzo[a]pyrenu, což ovlivňuje kvalitu ovzduší a zdraví. Ministr životního prostředí Petr Hladík zdůrazňuje, že cílem je ochrana zdraví a životního prostředí, nikoli sankce.

Dosavadní kotlíkové dotace se od 1. září sníží a přesunou pod program Nová zelená úsporám Light. Doteď o dotaci zažádalo 130 tisíc domácností, z nichž 115 tisíc už kotel vyměnilo. Podpora z programu Nová zelená úsporám, který využilo přes 50 tisíc žadatelů, se také sníží. Celkem bylo podpořeno 180 tisíc kotlů.

Naše společnost je schopna vám tuto výměnu zajistit. Jelikož je zájemců spousta, doporučujeme neotálet a napsat nám nejpozději do 15.8.2024.