Větrání s rekuperací

Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání. Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, tvoří až 30 % celkové ztráty objektu.

Kontaktujte nás
Rekuperační jednotka Futura s chladícím a topícím modulem CoolBreeze

K čemu slouží větrání s rekuperací tepla

Moderní nízkoenergetické a pasivní rodinné domy s kvalitním zatěsněním se proto již prakticky bez systému nuceného větrání s rekuperací tepla neobejdou. Týká se to také starších domů, výměna původních oken za nová a provedeno zateplení obvodového pláště. Větší nároky na těsnost stavby vedou k faktu, že v objektu není zajištěna dostatečná výměna vzduchu a hrozí problémy s vlhkostí, s koncentrací CO2, se vznikem plísní a s množením mikroorganismů. jako jsou např. roztoči, což mnohdy může vést i ke zdravotním problémům obyvatel domu. Takové problémy po instalaci tohoto systému odpadají. Větrání je automaticky včetně době bez obyvatel. Dnešní systémy na základě čidel vyhodnocují situaci a upravují chod zařízení. Je možné doplnění zónovým větráním.

Rekuperační výměník je nedílnou součástí moderních větracích systémů. Je určen k předání tepla mezi odváděným znehodnoceným a přiváděným čerstvým vzduchem.

Námi dodávané systémy také umí i chladit a tím sníží potřebu chlazení v objektu, také umí i přitopit. Nenahrazují plně topení. Je nutné instalovat nezávislou otopnou soustavou včetně zdrojem tepla. Klimatizaci u nových domů umí nahradit.

Větrací systémy pro rodinné domy umíme zajistit s detailní projektem včetně výpočtu.

Současná špička v oboru je JABLOTRON Futura doplněná o chladící / topící modul CoolBrezee a zónové větrání VarioBrezee. Tento systém můžete ovládat / sledovat v app My Jablotron, tak jak Alarms Jablotron.

Zajišťujeme projekty, montáž dodávku všech uvedených komponentů.

V případě, že máte zájem o větrání s rekuperací, neváhejte nás kontaktovat.

Podklady a vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám – centrální systém 100 tis. Kč.

Také existují decentrální jednotky pro jednotlivé místnosti a dotace z programu Nová zelená úsporám 75 tis. Kč. i tyto jednotky dodáváme.