Kompletní řešení pro řízení klimatu ve vaší velké budově

Jedná se o zařízení, které má díky své variabilitě a použité technologii velmi široké využití. Návrhově je určeno pro střední a větší aplikace. Systémy se využívají pro chlazení administrativních a kancelářských budov, hotelů. Na systém je možno napojit velké množství vnitřních jednotek. Rozdíl od MultiSplit klimatizací zařízení je vtom, že je chladivo rozváděno páteřním rozvodem, z něj se větví odbočky ke každé vnitřní jednotce.

Nejnovější řada systémů vynikající vysokou energetickou účinností, spolehlivostí a technicky sofistikovaným řízením. Modulární jednotky jsou osazeny DC bezkartáčovými motory ventilátorů a DC Inverter EVI kompresory pro maximálně tichý a úsporný provoz.

Kontaktujte nás

Proč zvolit právě tyto systémy?

  • Široká škála výkonových variant od 12,5 až po 150 kW
  • Možnost kombinace zařízení do modulů, dosažení výkonu v řádu stovek kW
  • Velký výběr vnitřních jednotek různých aplikací a výkonů
  • Nepřetržitý chod topení i při odmrazování venkovní jednotky
  • Snadná integrace do BMS systémů budov (Modbus, BacNet,…)
  • Připojení různých wi-fi modulů, senzorů, spínacích kontaktů a podobně.
  • Efektivita provozu je založena na inverterové technologii šetří vaše náklady
  • Ekologicky šetrné řešení – spotřeba a chladiva

Technologie VRV

Variable Refigarant Volume (variabilní objem chladiva) je průmyslový standart pro komplexní řízení klimatu budov. Technologie založená na invertorových kompresorech byla vynalezena a patentována společností Daikin v 80. letech. Daikin tuto technologii zaregistroval pod zkratkou VRV jako oficiální ochrannou známku. Po uplynutí ochranné lhůty (po odprodání licence na tuto technologii ostatním společnostem) začali další výrobci tuto technologii nazývat VRF (jedná se téměř o stejnou věc). V současnosti se v odvětví i v praxi více využívá termín VRF.

Technologie VRF

Variable Refrigerant Flow“ (proměnlivý tok chladiva). Bez ohledu na velikost budovy systém dokonale řídí proudění chladiva tak, aby každá vnitřní jednotka byla v každém okamžiku zásobována přesně takovým množstvím chladiva, jaké potřebuje.

Technologie VRT

Variable Refridgerant Temperature (variabilní teplota chladiva) a použití invertorových kompresorů dnes dosahují zařízení velmi vysoké efektivity. Řešení je velmi šetrné k životnímu prostředí.

Typy systémů (provozně)

Pouze chlazení (méně běžné) – všechny systémy, které pouze chladí. Vytápění pomocí tohoto systému není k dispozici, ovšem režim vysoušení a ventilace je k dispozici.

Invertory / TČ vzduch-vzduch (nejběžnější) – všechny vnitřní jednotky mohou buďto chladit nebo topit (ale ne souběžně). Režim ventilace a vysoušení je k dispozici pro každou jednotku nezávisle. V případě rozporu v režimech (topení + chlazení) se systém řídí prvním nastaveným režimem (např. topení) a v případě zapnutí další vnitřní jednotky v kolidujícím režimu (chlazení) se tato jednotka nespustí a systém pokračuje v původním režimu (topení).

Systémy se zpětným využitím tepla (3-trubkové / nejnovější) – tyto systémy jsou nejvíce vyspělé. Topení a chlazení může být využíváno současně a zároveň odpadní teplo z klimatizování se využívá pro jednotky v režimu topení. Režimy chlazení a topení se mohou využívat souběžně a nezávisle. Dokážou tedy například chladit serverovny v přízemí a zároveň vytápět kanceláře s minimálními náklady, nebo mohou ochlazovat odpadní vzduch z ventilace a ohřívat čerstvý vzduch přiváděný z exteriéru a zároveň vytápět jednotlivé místnosti. Tento systém přispívá k energetické rovnováze velkých budov, kdy například jižní strana potřebuje ochlazovat k dosažení požadované teploty a severní strana budovy potřebuje být pro dosažení stejné teploty vytápěna.

CHILLER – další segment v technologii budov.

Chlazení budov je pár let žádané téma i v našem klimatickém pásmu. Pozor, nesouvisí to jen s globálním oteplováním. Dnes už stavíme pasivní domy a potřebujeme je nejen energeticky nenáročně a efektivně vytopit (menší podíl dodávané energie), ale i chladit. Jsou postaveny tak, že i v létě dokážou pořádně držet teplo. Ideálním řešením je plošné stropní chlazení. Aby plnilo svůj účel, je nutné dostat do chladicího systému vodu ochlazenou na požadovanou teplotu. Jedním ze způsobů chlazení vody je využití chladicí jednotky.

Přísné požadavky na energetickou náročnost

Změny související s energetickou náročností budov jsou komplexní. Jsou zaváděné postupně, ale přece jen se podílí na tepelně technických řešení staveb. Významný vliv mají hlavně na systémy vytápění, větrání, ale i přípravy teplé vody nebo osvětlení obytných prostor. A ano, i chlazení. V komplexním balíku hodnocení energetické náročnosti budov jsou kritéria nastavena přísně. Týká se to samozřejmě i účinnosti a energetické náročnosti systémů chlazení.

Co je to vlastně chiller?

Zdrojem chladu může být klasický kompresorový chiller. Je to chladicí jednotka, zařízení, které dokáže produkovat chlad a odevzdávat ho do vodního okruhu. Chiller je složen ze dvou okruhů, v primárním chladí kompresor chladivo, sekundární okruh chladí vodní okruh vodou. Okruhy jsou oddělené, tepelnou energii si vyměňují prostřednictvím výparníku, v kterém kapalné chladivo odebírá teplo oběhové vodě. V chladicím okruhu chilleru jsou kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a výparník. Vodní okruh tvoří vodní zásobní nádrž a čerpadlo zajišťující oběh chladící vody.

Chiller není lednička

Ale sofistikované chladicí zařízení. Parametry, výběr i instalaci chilleru musíme přenechat odborníkům. Dokážeme efektivně chladit vodu cirkulující v systému stropního chlazení na požadovanou teplotu. I takový konvenční způsob chlazení vody v systému stropního chlazení dokáže být v provozních nákladech až o 20 % efektivnejší než klasické klimatizační řešení. A pokud stropní systém využíváme jako dva v jednom a v zimě s ním i topíme, dokážeme obhájit i návratnost vyšší vstupní investice. Některé chillery totiž dokážou pracovat i reverzně a vodu nejen chladit, ale i ohřívat.