Jak si vybrat fotovoltaiku?

Fotovoltaika

Fotovoltaika je technologie, která umožňuje využít sluneční energii k výrobě elektřiny. Fotovoltaické panely se instalují na střechy domů nebo jiných budov a přeměňují sluneční svit na elektrický proud. Fotovoltaika má řadu výhod, jako je snížení nákladů na energii, zvýšení energetické soběstačnosti a přínos pro životní prostředí. Jak ale vybrat tu správnou fotovoltaiku pro váš dům? Na co si dát pozor a co zvážit? V tomto článku vám poradíme, jak se rozhodnout pro nejlepší řešení.

Můžete si vybrat ze tří typů fotovoltaických systémů

Síťový systém (on-grid) – bez bateriového úložiště, přebytky přetékají do sítě, ze které můžete čerpat energii v době, kdy vaše panely nevyrábějí dostatek elektřiny. Tento typ systému je vhodný pro domy s připojením k distribuční síti a s relativně stabilní spotřebou elektřiny během dne i noci. Výhodou je nižší pořizovací cena a možnost získat dotaci nebo odměnu za dodanou elektřinu do sítě.

Ostrovní systém (off-grid) – s bateriovým úložištěm, bez připojení k distribuční síti. Tento typ systému je vhodný pro domy bez připojení k síti nebo pro domy s velkými výkyvy spotřeby elektřiny během dne a noci. Výhodou je nezávislost na dodávkách elektřiny z vnějšího zdroje a možnost využít veškerou vyrobenou elektřinu. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena a nutnost správného dimenzování baterií a regulace nabíjení a vybíjení.

Hybridní systém – kombinace síťového a ostrovního systému, která umožňuje využít výhody obou typů. Tento typ systému je vhodný pro domy s připojením k síti i s velkými výkyvy spotřeby elektřiny během dne a noci. Výhodou je flexibilita a optimalizace využití sluneční energie podle aktuálních potřeb. Nevýhodou je složitost a cena systému.

Dotace na fotovoltaiku

Pokud se rozhodnete pro instalaci fotovoltaiky na vašem domě, můžete využít státní dotace z programu Nová zelená úsporám, který spravuje Státní fond životního prostředí. Tento program podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí především CO 2 . Dotace na fotovoltaiku může pokrýt až 50 % celkových nákladů na pořízení fotovoltaiky, maximálně však 200 000 Kč na jeden rodinný dům. V některých krajích s horší kvalitou ovzduší je možné získat navíc 10 % dotace, tedy až 220 000 Kč.