Jak si vybrat klimatizaci?

Klimatizace

Po podání žádosti obdržíte rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřete smlouvu o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí. Poté můžete zaplatit zálohovou fakturu a začít s realizací fotovoltaického systému. Po dokončení instalace musíte požádat o vyplacení dotace a doložit doklady o provedení a zaplacení prací. Dotace vám bude proplacena na váš bankovní účet.

Pokud si nejste jisti, jak správně vyplnit žádost o dotaci nebo jaké dokumenty potřebujete, můžete se obrátit na odbornou firmu, která vám pomůže s celým procesem. Například společnost ČEZ Fotovoltaika vám nabídne kompletní servis od návrhu fotovoltaického systému přes vyřízení žádosti o dotaci až po instalaci a uvedení do provozu.